Onze Diensten

Zelfstandige / Vrije beroepen

Beginnende zelfstandigen en vrije beroepers starten vaak als natuurlijk persoon, daar de eerste jaren economisch vaak niet zo winstgevend zijn. Indien alles vlot verloopt krijgt men na enkele jaren meer ruimte en kan het zich lonen, zijn situatie te herbekijken:

– Is zijn sociaal statuut als natuurlijk persoon/ eenmanszaak nog de juiste?

– Betaalt men niet teveel belasting?

– Zijn er optimalisaties die ik kan implementeren?

– Is het moment niet gekomen een volgende stap te zetten en is dit haalbaar?

– Kan ik niet beter overstappen naar een vennootschap?

– Wat indien ik met collega’s wens samen te werken, hoe organiseer ik mij dan het best?

– Welk risico neem ik daarbij en hoe kan ik deze risico’s beperken?

 

Advies

Als boekhoudkundig-adviseur ben ik de ideale vertrouwenspersoon, daar ik de situatie van een zekere afstand kan bekijken. Ik kan u adviseren en indien gewenst begeleiden. Ik ben een partner op wie u altijd kan rekenen.

Verder kan ik u begeleiden bij de overgang van eenmanszaak naar vennootschap en u ook adviseren over de vennootschapsvorm die het best bij u past.

Wees ook pro-actief en wacht niet de andere het initiatief neemt. U bent zelf als eerste namelijk op de hoogte van mogelijk wijzigende situaties.

Fiscaal & Boekhoudkundig Advies

KMO

 

Een KMO heeft een zekere expertise in huis, maar om een bloeiende onderneming te zijn dient men van alle markten thuis te zijn.

 

Als boekhoudkundig-adviseur maak ik deel uit van uw vaste adviesgroep. In eerste instantie help ik u de massa cijfers te verzamelen, te verwerken en te analyseren.

 

Daarnaast heb ik ook een adviserende rol, bespreek ik met u mogelijke ontwikkelingen, toekomstgerichte plannen en hun financiële haalbaarheid. Ik volg de constante wetswijzigingen op fiscaal vlak op en informeer welke voor u van toepassing zijn.

 

Boekhouding

 

In eender welke fase van een zelfstandige activiteit, (voor de start, tijdens de opbouw, de gouden jaren, uitbreiding, verkopen, overlaten) is het van groot belang een goede, georganiseerde boekhouding te hebben. Het is een tool die op eender welk moment beschikbaar dient te zijn en die vertrouwen zal scheppen bij derde partijen.

Ondanks de kostprijs is het van belang een goede boekhouding te hebben en ook daarin te investeren.

 

Waarom? Een goede boekhouding levert u onder andere volgende voordelen op:

 

1. U krijgt een klaar en duidelijk overzicht van uw situatie. Ik kan met u bekijken welke kosten zwaar doorwegen, hoeveel ruimte er is om te investeren en met welke middelen (eigen geld, lening, leasing). U ziet ook hoeveel winst u maakt en waarom er bijvoorbeeld ondanks de hoge winst weinig geld op de bankrekening staat.

 

2. U wenst een investering te doen en klopt bij de bank aan. Het eerste wat de bank zal vragen is een recente balans en resultatenrekening. U begrijpt dat u dit niet zomaar uit het niets tevoorschijn kan halen. Een A4-tje met enkele cijfers zal niet volstaan. Best komt men met een balans en resultatenrekening die een langere periode bestrijkt. Dus niet eerst beslissen dat men een lening nodig heeft en dan pas zijn boekhouding organiseren.

 

3. U wenst uw zaak te verkopen. Mogelijke kopers zullen uw boekhouding doorlichten. Hoe moet ik een boekhouding organiseren?